Despre noi | EDUnomRO


Paleta de servicii oferite cuprinde educația/psihologia individului și al grupurilor. Societatea de astăzi este extrem de complexă prin multitudinea de oportunități ce le poartă în ea. Accesarea acestor elemente presupune trei factori, fără de care orice individ sau grup nu face decât să se învârtă în cerc: cunoașterea de sine, necesitatea și finalitatea. Aceste trei elemente de regulă converg dat fiind faptul că învățarea umană își are rădăcina în nevoia ființelor vii de a își transmite nu doar genetic anumite cunoștințe ci și de a comunica între ele folosind pe lângă informații și dexterități, îndemânări și obișnuințe. Doar că ele însele nu au valoare decât din clipa din care existența celui ce le aplică devine mai ușoară. Dacă la animale această învățare pe lângă moștenirea genetică tine de regulă o perioadă scurtă, la om datorită laturii sale ce atestă prezența inteligenței învățarea se întinde pe o perioadă mai lungă de timp. Primul complex de învățare umană istoricește încetățenită a fost “PEDAGOGIA” respectiv școala ca și model de învățare în grup organizat. Ea a venit ca o prelungire firească a perioadei copilăriei unde părintele a constituit și constituie elementul primordial ce dă imbold copilului să asimileze noul, să devină curios și determinat să descopere rând pe rând fiecarefiecare element nou din viața sa. În acest sens pedagogia s-a axat pe instruirea celor tineri, cărora astăzi le spunem minori, în conformitate cu cerințele sistemului social din care făceau parte. Din acest motiv pedagogia a fost și este un mecanism de autogenerare socială conservativă a ceea ce există deja și tot din același motiv ea este atât de dificil de a fi schimbată și modificată după cerințe impuse de societate. Ea are o inerție și opune rezistență la orice schimbare.

Al doilea edificiu ce s-a născut firesc dintr-o nevoie socială având la baza sa pedagogia a fost “ANGRAGOGIA” ce s-a axat pe educarea cetățeanului matur. Dacă prima a fost ca un fel de angajare într-o anumită direcție, ceea de-a doua sa orientat pe cultivarea acestui spirit de a învăța pe mai departe. Andragogia a apărut ca un efect generat de noile condiții sociale ce au forțat adaptabilitatea individului la schimbările sociale, de loc de muncă, de mediu, de profesie, de progres sau regres social. La baza ei stă un mecanism de stimulare, de motivare, de inter relaționare, de adaptare și în special de rezolvare a unor probleme ce se nasc inerent ca urmare a vieții sociale, ce nu este statică ci este într-o perpetuă evoluție și dezvoltare.

Ce-l de-al treilea bazin de acumulare al învățării poartă numele de “HAUTAGOGIA”, ce este în sine învățarea auto motivată. Ea are la baza ei realizarea ca și element definitoriu, interconectarea semenilor indiferent de experiență și sau vârsta și se sprijină pe ideea de “prin popor pentru popor”. Aspectul cel mai important al ei este dat de spiritul de colaborare între indivizii aparținând aceluiași grup, împărțirea sarcinilor de lucru, cooperarea și întrajutorarea. Acest tip de învățare face abstracție de vârstă și pregătire, axându-se cu precădere spre rezultate, respectiv este axată pe finalitate.

Și totuși ce nevoie am de Centrul de Excelență EDUnomRO | Asistență, consultare și consiliere în educație și psihologie ? Prin expertiza, experiența și cunoștințele celor ce activează la Centrul de Excelență EDUnomRO ai acces la educarea altora prin propria ta educare “EDUCĂ-TE SĂ POȚI EDUCA” ! Și mai mult de atât ai acces la metoda “LLL” ce derivă din abrevierea lui “Life Long Learning” ceea ce într-o traducere mai abruptă semnifică învățarea pe tot parcursul vieții. Aceasta se constituie ca o acțiune voluntară a individului, auto motivată, continuă prin aceea că nu este rezervată unui ciclu evolutiv, ce se materializează prin căutarea de cunoștințe, informații plecând de la motive profesionale și sau personale. Această stare de a învăța permanent nu face decât să maximizeze potențialul cetățenilor, sporindu-le adaptabilitatea și capacitatea de a face față la provocări de natură subiectivă sau obiectivă. Pentru problemele tale de natură educațională sau psihologică pe care dorești a le rezolva nu trebuie decât să ne contactezi pe pagina de CONTACT !

Loading...