Oferta de servicii de asistenţă, consiliere şi consultanţă | EDUnomROPaleta de servicii oferite cuprinde educația/psihologia individului și al grupurilor. Societatea de astăzi este extrem de complexă prin multitudinea de oportunități ce le poartă în ea. Accesarea acestor elemente presupune trei factori, fără de care orice individ sau grup nu face decât să se învârtă în cerc: cunoașterea de sine, necesitatea și finalitatea. Aceste trei elemente de regulă converg dat fiind faptul că învățarea umană își are rădăcina în nevoia ființelor vii de a își transmite nu doar genetic anumite cunoștințe ci și de a comunica între ele folosind pe lângă informații și dexterități, îndemânări și obișnuințe. Doar că ele însele nu au valoare decât din clipa din care existența celui ce le aplică devine mai ușoară. Dacă la animale această învățare pe lângă moștenirea genetică tine de regulă o perioadă scurtă, la om datorită laturii sale ce atestă prezența inteligenței învățarea se întinde pe o perioadă mai lungă de timp. Primul complex de învățare umană istoricește încetățenită a fost “PEDAGOGIA” respectiv școala ca și model de învățare în grup organizat. Ea a venit ca o prelungire firească a perioadei copilăriei unde părintele a constituit și constituie elementul primordial ce dă imbold copilului să asimileze noul, să devină curios și determinat să descopere rând pe rând fiecarefiecare element nou din viața sa. În acest sens pedagogia s-a axat pe instruirea celor tineri, cărora astăzi le spunem minori, în conformitate cu cerințele sistemului social din care făceau parte. Din acest motiv pedagogia a fost și este un mecanism de autogenerare socială conservativă a ceea ce există deja și tot din același motiv ea este atât de dificil de a fi schimbată și modificată după cerințe impuse de societate. Ea are o inerție și opune rezistență la orice schimbare.

Paleta de servicii oferite cuprinde educația/psihologia individului și al grupurilor.


EDUCAȚIA INDIVIDULUI

Își propune să acceseze problematica cu care se confruntă individul ca parte a unui grup mai mult sau mai puțin restrâns.

EDUCAȚIA GRUPULUI

Educația unui grup pleacă mereu de la o primă evaluare a mediului din care face parte ca și componentă socială.

PSIHOLOGIA INDIVIDULUI

Își propune să identifice factorii care determină schimbarea individului văzută ca o necesitate de moment sau de durată.

PSIHOLOGIA GRUPULUI

Investigarea psihologică a unui grup mereu pleacă de la paleta de motivații ce caracterizează dinamismul acesteia.

Loading...